LED Hàn Quốc Interone 4 bóng ĐỎ

LED Hàn Quốc Interone 4 bóng ĐỎ Z4U-V05-A4-K28-R là dòng sản phẩm LED Hàn Quốc thuộc INTERONE.