LED Hàn Quốc Interone 3 bóng ĐA SẮC

LED Hàn Quốc Interone 3 bóng ĐA SẮC Z3U-V05-a6-K50-RGB là dòng sản phẩm LED Hàn Quốc thuộc INTERONE.