LED Hàn Quốc Interone 3 bóng 10K 180°

LED Hàn Quốc Interone 3 bóng 10K 180° Z3U-V05-W-A8-SS28-10K là dòng sản phẩm LED Hàn Quốc thuộc INTERONE.